Θεοχάρης Ν. Τσολάκης

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
M.Sc. Κτηματολόγιο & Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων Α.Π.Θ.
Δικαστικός Πραγματογνώμων Μηχανικός

Παροικιά Πάρου Τ.Κ. 84400 & Χώρα Αντιπάρου Τ.Κ. 84007
Τηλ: 2310947830 - 2284025181, Κιν: 6947802670, Fax:2312134444
Email: info@gis.gr